Mục tiêu

Chương trình Anh ngữ IELTS PREPARATION - English for Teenagers mới được thiết kế đặc biệt dành cho học viên từ 11 - 17 tuổi, giúp học viên giao tiếp lưu loát bằng Anh ngữ ở cấp độ cao; học tốt chương trình Anh ngữ ở trường phổ thông và tự tin hội nhập vào nền giáo dục thế giới với các chứng chỉ Anh ngữ có giá trị quốc tế như TOEIC, TOEFL Primary. TOEFL Junior, TOEFL iBT và IELTS.

Lịch học

  • Thứ Hai -> Chủ nhật: 8:00 - 11h15 / 14:00 – 21:00

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH IELTS

Elementary

LỚP

THỜI GIAN

GIÁO VIÊN

HỌC PHÍ

BASIC IELTS 1
(12 tuần/khóa)

3 buổi/tuần

(2 buổi học + 1 buổi ôn tập)

30% GVNN – 70 % GVVN

 

BASIC IELTS 2
(12 tuần/khóa)

3 buổi/tuần

(2 buổi học + 1 buổi ôn tập)

30% GVNN – 70 % GVVN

 

BASIC IELTS 3
(12 tuần/khóa)

3 buổi/tuần

(2 buổi học + 1 buổi ôn tập)

30% GVNN – 70 % GVVN

 

BASIC IELTS 4
(12 tuần/khóa)

3 buổi/tuần

(2 buổi học + 1 buổi ôn tập)

30% GVNN – 70 % GVVN

 

BASIC IELTS 5
(12 tuần/khóa)

3 buổi/tuần

(2 buổi học + 1 buổi ôn tập)

30% GVNN – 70 % GVVN

 

BASIC IELTS 6
(12 tuần/khóa)

3 buổi/tuần

(2 buổi học + 1 buổi ôn tập)

30% GVNN – 70 % GVVN

 

Pre-Intermediate

PRE IELTS 1
(12 tuần/khóa)

3 buổi/tuần

(2 buổi học + 1 buổi ôn tập)

50% GVNN – 50 % GVVN

 

PRE IELTS 2

(12 tuần/khóa)

3 buổi/tuần

(2 buổi học + 1 buổi ôn tập)

50% GVNN – 50 % GVVN

 

PRE IELTS 3

(12 tuần/khóa)

3 buổi/tuần

(2 buổi học + 1 buổi ôn tập)

50% GVNN – 50 % GVVN

 

PRE IELTS 4

(12 tuần/khóa)

3 buổi/tuần

(2 buổi học + 1 buổi ôn tập)

50% GVNN – 50 % GVVN

 

PRE IELTS 5

(12 tuần/khóa)

3 buổi/tuần

(2 buổi học + 1 buổi ôn tập)

50% GVNN – 50 % GVVN

 

PRE IELTS 6

(12 tuần/khóa)

3 buổi/tuần

(2 buổi học + 1 buổi ôn tập)

50% GVNN – 50 % GVVN

 

Intermediate

IELTS 3.5

(12 tuần/khóa)

2 buổi/tuần

50% GVNN – 50 % GVVN

 

IELTS 4.0

(12 tuần/khóa)

2 buổi/tuần

50% GVNN – 50 % GVVN

 

IELTS 4.5

(12 tuần/khóa)

2 buổi/tuần

100% GVNN

 

IELTS 5.0

(12 tuần/khóa)

2 buổi/tuần

100% GVNN

 

IELTS 5.5

(12 tuần/khóa)

2 buổi/tuần

100% GVNN

 

IELTS 6.0

(12 tuần/khóa)

2 buổi/tuần

100% GVNN

 

IELTS 6.5

(12 tuần/khóa)

2 buổi/tuần

100% GVNN

 

Thi xếp lớp

Học viên sẽ được kiểm tra 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và được xếp vào lớp phù hợp dựa trên kết quả kiểm tra.