Nhằm đáp ứng nhu cầu học và sử dụng Anh ngữ của các em học sinh, đội ngũ nhân viên có khả năng giao tiếp Anh ngữ thật tự tin và chuyên nghiệp, các chương trình Anh ngữ cho Trường học và doanh nghiệp tại Anh Văn ÚC-VIỆT được thiết kế phù hợp với yêu cầu của từng tổ chức, theo đặc thù của từng ngành nghề để người học hội nhập nhanh chóng vào môi trường làm việc quốc tế.

Sau khi đánh giá năng lực ngôn ngữ, nhu cầu và mục tiêu học tập của từng nhóm đối tượng học viên ở các trường, công ty, doanh nghiệp - thông qua sát hạch và thảo luận, trung tâm ÚC-VIỆT sẽ tham vấn học viên một kế hoạch cùng với các nội dung học tập thích ứng..