Tầm nhìn: Trở thành Trung tâm đào đạo tiếng Anh hàng đầu Việt Nam.

Sứ mệnh: Trung Tâm Anh Văn ÚC-VIỆT mang đến cho học viên môi trường đào tạo tiếng Anh chuyên nghiệp, với giáo trình và phương pháp giảng dạy mới nhất, hiệu quả nhất, góp phần đào tạo thế hệ trẻ có nguồn kiến thức vững chắc, khả năng giao tiếp vượt trội trong môi trường tiếng Anh.

Giá trị cốt lõi

Trung Tâm Anh Văn ÚC-VIỆT luôn cam kết đảm bảo chất lượng cho học viên, Trung tâm không chỉ quan tâm đến chất lượng đào tạo mà còn quan tâm đến vai trò giáo dục đối với xã hội.

Trung Tâm Anh Văn ÚC-VIỆT luôn khuyến khích học viên học bài và làm bài tập tại lớp để giúp học viên nắm vững bài học ngay tại Trung tâm.