1. Anh Ngữ giao tiếp: English for Business Communication

Chương trình Anh ngữ Công sở được thiết kế cho người đi làm giúp học viên tự tin giao tiếp trong môi trường làm việc quốc tế. Trong khóa học, học viên sẽ được trau dồi thêm:

 • Anh ngữ viết báo cáo, email
 • Anh ngữ dùng trong các cuộc họp
 • Anh ngữ dành cho thuyết trình
 • Anh ngữ trong đàm phán thương lượng,…

2. Anh Ngữ chuyên dụng: English for Specific Purposes

Chương trình Anh ngữ Chuyên dụng được thiết kế riêng cho từng ngành nghề, lãnh vực khác nhau nhằm giúp học viên nâng cao vốn từ vựng, thuật ngữ, cùng với các tình huống chuyên sâu của từng lãnh vực:

 • Du lịch và khách sạn (Tourism and Hospitality)
 • Dầu khí (Gas and Oil)
 • Tài chính Kế toán (Finance and Accounting)
 • Ngân hàng (Banking)
 • Hàng không (Aviation)
 • Các lãnh vực khác

3. Anh Ngữ thiết kế chuyên biệt (Tailor-made English courses)

Tùy theo yêu cầu cụ thể và riêng biệt của từng doanh nghiệp, Ban chuyên môn Anh Văn ÚC-VIỆT sẽ khảo sát và tư vấn những khóa học phù hợp.

 • Chi tiết về chương trình học cũng như thời gian từng khóa học sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của doanh nghiệp và trình độ của học viên.
 • Các khóa học trong Chương trình Anh ngữ cho Doanh nghiệp có các cấp độ từ Elementary đến Advanced.

4. Văn bằng

 • Học viên sẽ nhận được nhận chứng chỉ hoàn tất khóa học do Anh Văn ÚC-VIỆT cấp sau mỗi khóa học
 • Chứng chỉ Anh ngữ TOEIC 400, 500, 600, ... 990, của Viện kiểm định Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cấp sau khi thí sinh tham dự kỳ thi này.